Thursday, November 23, 2006

Í:kehre akwayentérha’ne ne riyateré:’a nè:ne tà:rawe Tsi yenaktóhares yotohétston. Kheyén:’a Zoe wa’akowirayén:ta’ne tsi tyakenheyontayentáhkwa Vancouver nón:we. Akwáh tsi rakowá:nen ne raksá:’a – thóha tyóhton nikaken’thserá:ke nihoya’tákste. Rotera’swí:yo tsi yah tha’tetsyakyatyé:ren ní:’i. Julian Forrest wahonwanà:tonhkwe. Enyórhen’ne é’tho yenyákene ne Yehnekiyóhstha ne káti enwá:ton ahshakyatkenhsè:ra. Tenhinonhwerá:ton ne ó:nen enhí:ken e’thò:ne enhihsén:non ne raohsenna’ón:we – Tehastaró:ken.

Wednesday, November 08, 2006

Karì:wehs - thóha tewenhnì:take - tsi náhe kenh wakhyá:ton. Né:'e aorì:wa akwáh í:ken tsi tewakeweyennhará:'on. Takatáhsawen akatenonhsón:ni. Kanonhsakétskwen nón:wa táhnon yoterhó:ron ne ahskwà:ke. Nón:wa, tká:konte akerhó:roke ahsonta’kéhson.
Táhnon ó:ni karì:wehs wakatéweyenhston tsi yakón:nis ne website. Táhnon nón:wa, wákhson ne website nè:ne Onkwawenna raotirihwà:ke (tsi nón:we kherihonnyén:nis). Satkenhsè:ra ne onkwawenna.info -- tsi nón:we enkhyá:ton oh niyohtonhátye ne yontaterihonnyennì:tha. Táhnon ó:ni satkenhsè:ra ne bb.onkwawenna.info – tsi nón:we enwá:ton "ayehthá:ren" ne onkwehonwenéha aorihwà:ke.