Sunday, February 25, 2007

Yonkwaterohrokhónhne ne teyó:yaks nè:ne Dreamgirls yena’tónhkwa ó:ya shiyò:karahs ne Yehnekiyohstha táhnon khe’kén:’a Dennise. Akwáh í:ken tsi wa’akwanòn:we’ne. Akwáh í:ken tsi ratiweyénhen tsi ronterennótha ne Beyonce, Eddie Murphy (tohske) táhnon nè:ne né:’e aonhá:’a tekhenòn:we’s -- Jennifer Hudson. (Ó:nen ok wa’tyontèn:tsha ne Oscar.)

Tókat serennanòn:we’s nè:ne "rhythym and blues" (akwáh nè:ne ní:’i), é:so enhsenòn:we’ne ne Dreamgirls táhnon tókat áhsehre ahsaterò:roke, wa’konhretsyá:ron yoyákshne ahsaterohrókha. É:so nikarenni:yos í:kare ne teyó:yaks táhnon sénha yoyánere wahsonhtowanén:ke ayonterò:roke táhnon ayontahónhsatate tsi ní:yoht ne niwá:’a kaya’tárha tsi tisanónhsote.